• Etiquette

    Geen saaie preek over ‘hoe het hoort’ – geen opgedreunde regels en voorschriften over hoe je je moet gedragen op een Garden Party. Op zijn unieke manier zal Robert bruikbare tips en nuttig informatie geven om te zorgen dat je de perfecte gastheer of –vrouw kunt zijn.

  • Trots dat wij Robert kennen:

    Robert is een man die zijn vak verstaat en met veel enthousiasme zijn kennis doorgeeft aan de jongere garde. Mensen zoals Robert zijn een visitekaartje voor het ons vak en wij zijn dan ook trots hem te kennen.

  • Gastvrijheid:

    “In deze interactieve workshop brengt Robert de Gunst, gastheer ten voeten uit, helderheid in de doolhof van sociale omgangsvormen en zakelijke etiquette”.
    Karel Bagijn, Culinair Journalist en oprichter van Culisite.nl